Czym jest Lubelska Szkoła Filozoficzna?

Andrzej Maryniarczyk, Mieczysław A. Krąpiec   Lubelska Szkoła Filozoficzna to określenie sposobu uprawiania filozofii realistycznej (klasycznej), wypracowanego w latach 50. XX w. przez grupę filozofów KUL, charakteryzującego się realizmem poznawczym (przedmiotem poznania jest realnie istniejący byt), maksymalizmem (podejmowanie wszystkich egzystencjalnie doniosłych zagadnień), autonomią metodologiczną (wobec nauk przyrodniczo-matematycznych oraz teologii), transcendetalizmem twierdzeń (twierdzenia odnoszą się do całej … Czytaj dalej Czym jest Lubelska Szkoła Filozoficzna?