Bibliografia prac O. Prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv

Bibliografia prac O. Prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv Monografie Nieskończoność bytu Bożego w filozofii Jana Dunsa Szkota, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL [dalej skrót: RW KUL] 1980, ss. 128. Jednoznaczność transcendentalna w metafizyce Jana Dunsa Szkota, Lublin: RW KUL, 1988, ss. 389. Przekłady Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. I: Od początków do Sokratesa, Lublin: RW … Czytaj dalej Bibliografia prac O. Prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv