Józef Turek. Bibliografia

Pozycje książkowe (monografie) Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania, Lublin 1982. Wszechświat dynamiczny. Rewolucja naukowa w kosmologii, Lublin 1995. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Lublin 2009. Kosmiczne koincydencje. Proponowane wyjaśnienia, Lublin 2014. Rozprawy (Artykuły) The Development of the Primeval Atom Hypothesis, w: Contributions, Universite Catholicque de Louvain, Louvain-la-Neuve 1980. Tłumaczenie francuskie opublikowane wspólnie z O. Godartem, … Czytaj dalej Józef Turek. Bibliografia