audio i video

Lubelska Szkoła Filozoficzna. Konferencja online

Lubelska Szkoła Filozoficzna

18 listopada 2020, środa

Lubelska Szkoła Filozoficzna

bit.ly/lubelska_szkola_filozoficzna_online

microsof-teams

09.30 Otwarcie konferencji
Marek Lechniak, Dziekan Wydziału Filozofii KUL


09.40 Sesja przedpołudniowa

  • ks. Stanisław Janeczek – Zapomniane początki Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
  • Agnieszka Kijewska – Warsztat naukowy mediewisty – Ks. prof. Marian Kurdziałek
  • Andrzej Maryniarczyk SDB – Spory metafizyczne w obrębie Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
  • Andrzej Bronk SVD – Stanisław Kamiński (1919-1986): ideały naukowe, które przetrwały
  • Stanisław Majdański – O moim Mistrzu Stanisławie Kamińskim – garść wspomnień i refleksji

14.30 Sesja popołudniowa

  • Zenon Roskal – Filozofia przyrody nieożywionej w ramach Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
  • Józef Zon – Filozofia przyrody ożywionej w Lubelskiej Szkoły Filozoficznej
  • Przemysław Gut – Stefan Swieżawski jako historyk filozofii i organizator życia naukowego na KUL-u
  • ks. Alfred Wierzbicki – Spory i dyskusje etyczne w kręgu Katedry Etyki KUL
  • Jacek Wojtysiak – Lubelska Szkoła Filozoficzna na tle filozofii polskiej XX wieku

18.00 Zakończenie konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *