Anna Buczek

Odeszła do Pana + dr Anna Buczek

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

W dniu 11 listopada 2018 r. odeszła do wieczności wieloletnia wykładowczyni i wychowawca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, logik, filozof i matematyk + DR ANNA BUCZEK 1941 – 2018 Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w dniu 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w Kościele NMP Królowej Polski przy Alei Królewskiej 4 w Pionkach Wszechmogący […]

prof. Antoni B. Stępień

Lubelska Szkoła Filozoficzna – wywiad z Prof. Antonim B. Stępniem

Posted 2 komentarzePosted in Antoni B. Stępień, audio i video, mistrzowie

Wywiad z Prof. Antonim B. Stępniem 15 maja 2017 r. przeprowadził Błażej Gębura Lubelska Szkoła Filozoficzna – wywiad z Prof. Antonim B. Stępniem Błażej Gębura: Dzień dobry Panie Profesorze. Prof. Antoni B. Stępień.: Dzień dobry Panu. BG: Rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem Antonim Stępniem. Będziemy rozmawiać o Lubelskiej Szkole Filozoficznej. Panie Profesorze, moje pierwsze pytanie dotyczy […]

Spuścizna prof. Tadeusza Stycznia

Posted Leave a commentPosted in Karol Wojtyła, Tadeusz Styczeń

Podczas odbywającej się 14 grudnia 2017 r. konferencji Antropologia normatywna Prof. Tadeusza Stycznia SDS dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL i mgr Grzegorz Misiura przedstawili stan prac nad spuścizną prof. Tadeusza Stycznia. Spuścizna prof. Tadeusza Stycznia Archiwalia dot. Prof. T. Stycznia dostępne Archiwum KUL liczą aż 771 jednostek archiwalnych (teczek archiwalnych) i zajmują ponad 10 […]

Zdybicka Zofia J. – Pytanie o istnienie Boga i o możliwość ateizmu

Posted Leave a commentPosted in kolekcja, Zofia Zdybicka

„Utrum Deus sit” – „czy istnieje Bóg”? Zawarty w tym pytaniu problem jest – jak pokazują dzieje myśli ludzkiej i ludzkiej kultury – poważny i trudny do ostatecznego, trwałego i powszechnie przyjętego rozwiązania. Samosformułowanie pytania stawia z całą powagą możliwość odpowiedzi pozytywnej i negatywnej. Chociaż pytanie pojawiło się dawno i w ciągu dziejów zanotowano różne […]

Odnowienie doktoratu Siostry Profesor Zofii Józefy Zdybickiej

Odnowienie doktoratu Siostry Profesor Zofii Józefy Zdybickiej i nowa strona www Siostry Profesor

Posted Leave a commentPosted in Zofia Zdybicka

  Rektor, Senat oraz Rada Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość odnowienia doktoratu siostry profesor Zofii Józefy Zdybickiej, która odbędzie się w Światowy Dzień Filozofii, 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.   Serwis www. s. prof. Zofii J. Zdybickiej: Zofia Zdybicka

Bo 70 + 1 = 71

71 lat Wydziału Filozofii KUL

Posted Leave a commentPosted in Bez kategorii

Choć filozofią zajmowano się w KUL od początku istnienia uczelni 10 listopada 1946 r. rozpoczął formalne funkcjonowanie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Jego dziekanem został ks. Józef Pastuszka, organizator tej instytucji powstałej z inspiracji ówczesnego bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Koncepcja wydziału nawiązywała niewątpliwie – co uwidoczniło się już w nazwie – do ideałów filozofii chrześcijańskiej stanowiącej racjonalny fundament światopoglądu […]

Prof. Edward Iwo Zieliński OFMConv

Boży Rzemieślnik – Edward Iwo Zieliński OFMConv (1939-2010)

Posted Leave a commentPosted in Edward Iwo Zieliński, mistrzowie

Boży Rzemieślnik – Edward Iwo Zieliński OFMConv (1939-2010) Myśląc o osobach, które odeszły, często do­świadczamy uczucia żalu, że nie zdążyliśmy czegoś im powiedzieć albo opowiedzieć, wy­razić swoich odczuć albo wątpliwości. Nie wiem, jakie wiersze czytywał o. Edward Iwo Zieliński, zapewne łatwiej mogłabym wymienić malarzy, któ­rymi się zachwycał, niemniej jego postać nieodmiennie kojarzy mi się z […]