Józef Turek. Prace dyplomowe, recenzje

Prace dyplomowe
napisane pod kierunkiem ks. prof. Józefa Turka

Prace doktorskie

 1. Ks. Dariusz Dąbek, Edwarda Artura Milne’a kosmologia i jej filozoficzne implikacje, Lublin 2006.
 2. Ks. Artur Nowak, Williama L. Craiga ujęcie czasowego początku Wszechświata, Lublin 2010.

Prace magisterskie

 1. Ks. Jacek Golbiak, Szczególne warunki fizyczne wczesnego Wszechświata w świetle modelu Hawkinga-Hartle’a, Lublin 1997.
 2. Agnieszka Korczyńska, Kosmologiczne następstwa obecności ciemnej materii we Wszechświecie, Lublin 1998.
 3. Marek Michalak, Pojęcie ewolucji w kosmologii na przykładzie teorii ewolucji gwiazd, Lublin 1998.
 4. Małgorzata Olszewska, Jednorodność czasu według Zdzisława Augustynka, Lublin 1998.
 5. Tomasz Seredyn, Czarne dziury jako test empiryczny OTW, Lublin 1998.
 6. Jacek Michniowski, Kosmologiczny model Kurta Gödla i jego filozoficzne implikacje, Lublin 1999.
 7. Aneta Chabros, Kontekst odkrycia kosmologii Jamesa Jeansa, Lublin 2000.
 8. Monika Drózd, Kosmologiczne konsekwencje odkrycia Wielkiego Atraktora, Lublin 2000.
 9. Izabela Głodzik, Aspekty światopoglądowe kosmologii w korespondencji Izaaka Newtona z Richardem Benthleyem, Lublin 2000.
 10. Monika Korendowicz, Antropologiczne kosekwencje stosunku liczby fotonów do barionów we Wszechświecie, Lublin 2000.
 11. Jolanta Chruściel, Ernesta Macha krytyka podstaw mechaniki newtonowskiej, Lublin 2001.
 12. Sławomir Grylak, Kosmologiczne konsekwencje badań satelity COBE. Wielkoskalowe struktury Wszechświata, Lublin 2001.
 13. Małgorzata Stalęga, Edmunda Whittakera kreacjonistyczna interpretacja osobliwości początkowej, Lublin 2001.
 14. Urszula Stasiak, Roberta Dickego antropologiczna interpretacja koincydencji wielkich liczb, Lublin 2001.
 15. Joanna Steć, Kontekst odkrycia teorii α-β-γ, Lublin 2001.
 16. Magdalena Środek, Kontekst odkrycia teorii B2FH, Lublin 2001.
 17. Marzena Bondyra, Vesto Sliphera wkład w kształtowanie się obrazu ekspandującego Wszechświata, Lublin 2002, ss.
 18. Anna Kozak, Michała Hellera pojmowanie wszechświata, Lublin 2002.
 19. Ewelina Leszczyńska, Największe znane struktury Wszechświata i ich kosmologiczne następstwa, Lublin 2002.
 20. Maria Budzyń, Alberta Einsteina ekspandujące modele Wszechświata, Lublin 2003.
 21. Marek Ciesielski, Geometryczne trudności w unifikacji mechaniki kwantowej i ogólnej teorii względności, Lublin 2003.
 22. Agata Kępa, Możliwość rozpoznania zjawisk cudownych w świetle współczesnych teorii fizykalnych, Lublin 2003.
 23. Bogusław Puchajda, Kosmologiczne konsekwencje obecności cząstek egzotycznych we Wszechświecie, Lublin 2003.
 24. Katarzyna Sowińska, Michała Hellera rozumienie matematyczności przyrody, Lublin 2003.
 25. Dorota Tatara, Matematyczna postać założeń modeli Robertsona-Walkera, Lublin 2003.
 26. Magdalena Tkaczyk, Kryteria matematycznej prostoty warunkujące konstruowanie teorii fizycznych, Lublin 2003.
 27. Andrzej Atras, Kontekst odkrycia Alana Harvey’a Gutha teorii inflacji, Lublin 2004.
 28. Izabela Jedlińska, Geneza Układu Planetarnego w programach badawczych sond kosmicznych, Lublin 2004.
 29. Marta Kanik, Filozofia Georgesa Lemaitre’a w kontekście osobliwości początkowej, Lublin 2004.
 30. Katarzyna Kieruczenko, Definicje osobliwości w relatywistycznych modelach kosmologicznych, Lublin 2004.
 31. Joanna Kołtyś, Alberta Einsteina poglądy dotyczące relacji nauka-religia, Lublin 2004.
 32. Agnieszka Pataj, Andrieja Lindego teoria inflacyjnego Wszechświata, Lublin 2004.
 33. Piotr Tomczak, G.W. Leibniza krytyka podstaw fizyki newtonowskiej, Lublin 2004.
 34. Grzegorz Woźniak, Kosmiczny charakter promieniowania tła w świetle badań satelity COBE, Lublin 2004.
 35. Rafał Baran, Stanowisko Johna D. Barrowa wobec możliwości skonstruowania Teorii Wszystkiego, Lublin 2005.
 36. Piotr Borychowski, Antropizm w badaniach współczesnej kosmologii przyrodniczej, Lublin 2005.
 37. Joanna Garbacz, Współczesne dyskusje wobec problemu płaskości Wszechświata, Lublin 2005, ss.
 38. Anna Gibowska, Determinizm teorii fizykalnych w kontekście kauzalnej struktury czasoprzestrzeni, Lublin 2005.
 39. Krzysztof Jabłoński, Teoria elektromagnetyzmu jako postać unifikacji oddziaływań elektrycznych i magnetycznych, Lublin 2005.
 40. Agata Kurowska, Wymiarowość przestrzeni w kontekście współczesnych teorii fizykalnych, Lublin 2005, ss.
 41. Alina Olszówka, Waltera Baadego przeskalowanie stałej Hubble’a, Lublin 2005, ss.
 42. Marta Czerniec, Kontekst odkrycia twierdzeń o osobliwościach kosmologicznych, Lublin 2006.
 43. Katarzyna Kręglicka, Wyjaśnianie kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów, Lublin 2006.
 44. Mariusz Mazurek, Wyjaśniająca funkcja mocnych zasad antropicznych w kosmologii, Lublin 2007.
 45. Mariusz Bielak, Einsteinowska a newtonowska teoria czasu, Lublin 2008.
 46. Albert Kotłowski, Kontekst odkrycia reliktowego promieniowania tła, Lublin 2008.
 47. Michał Poleszak, Lee Smolina koncepcja naturalnej selekcji wszechświatów, Lublin 2008.
 48. Emil Stepaniuk, Możliwość probabilistycznego określenia subtelności kosmicznych koincydencji, Lublin 2008.
 49. Aneta Kaszubowska, Trudności kreacjonistycznej interpretacji Wielkiego Wybuchu, Lublin 2009.
 50. Rafał Korkosz, Stwierdzenie pierwotnych fluktuacji gęstości materii przez satelitę COBE jako experimentum crucis w kosmologii, Lublin 2009.
 51. Monika Maciejko, Geneza idei Wielkiego Wybuchu w kosmologii relatywistycznej, Lublin 2009.
 52. Izabela Puchała, Jedność Wszechświata w ujęciu współczesnej kosmologii, Lublin 2009.
 53. Justyna Szatan, Intelligibilność Wszechświata w kontekście współczesnej kosmologii, Lublin 2009.

Recenzje doktorskie

 1. Zbigniew Król, Aktualne kontrowersje wokół platonizmu w filozofii matematyki, Lublin 2002.
 2. Ks. Krzysztof Czapla SAC, Filozoficzne aspekty nauki według Władysława Natansona, Kraków 2006.

Recenzje wydawnicze

 1. Z.E. Roskal, Astronomia matematyczna w nauce greckiej, Redakcja Wydawnictw KUL.
 2. Z. Hajduk, Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, Towarzystwo Naukowe KUL.
 3. M. Leciejewski, Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne. Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu.
 4. S. Butryn, Zarys filozofii Alberta Einsteina, Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 5. A. Łukasik, M. Kuszyk-Bytniewska (red.), Filozofia przyrody współcześnie, Wydawnictwo Universitas.

Zestawienie przygotował ks. Dariusz Dąbek