Cele projektu

Projekt badawczy Lubelska Szkoła Filozoficzna ma na celu:

  • przeprowadzenie krytycznej analizy poglądów przedstawicieli Szkoły wraz z tłem historycznym jej działalności oraz polemikami zarówno wewnątrz szkoły, jak i z jej zewnętrznymi oponentami;
  • opracowanie pozostających w rękopisach tekstów przedstawicieli szkoły oraz myślicieli związanych w tym czasie z Wydziałem Filozofii KUL;
  • reedycję tekstów przygotowanych przez Lubelską Szkołę Filozoficzną;
  • prezentację koncepcji badań historyczno-filozoficznych w Lubelskiej Szkole Filozoficznej;
  • prezentację personalizmu w Lubelskiej Szkole Filozoficznej;
  • digitalizację trudno dostępnych prac przedstawicieli Szkoły;
  • popularyzację osiągnięć szkoły w języku angielskim;
  • zwiększenie dostępu do zasobów i spuścizny szkoły;
  • edukację i wspieranie kariery naukowej młodszych pracowników nauki.