Uczestnicy projektu

 1. prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 2. dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
 3. ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL
 4. prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
 5. dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 6. dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
 7. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
 8. dr hab. Paweł Gondek
 9. dr hab. Bożena Czernecka-Rej
 10. dr Maciej Zięba
 11. dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 12. ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 13. prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 14. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL
 15. dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
 16. dr hab. Monika Komsta
 17. ks. dr hab. Tomasz Duma
 18. dr hab. Katarzyna Stępień
 19. mgr Marcin Garbowski
 20. dr Anna Czajczyk
 21. dr Sylwia Wilczewska
 22. dr Tomasz Łach
 23. dr Błażej Gębura
 24. dr Ewa Odoj
 25. dr Andrzej Zykubek
 26. mgr Artur Podsiadły
 27. dr Henryk Anzulewicz
 28. ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk
 29. prof. dr hab. Zenon Roskal
 30. prof. dr hab. Marian Wnuk
 31. dr hab. Marek Piwowarczyk
 32. dr hab. Arkadiusz Gudaniec
 33. dr hab. Michał Głowala
 34. dr Stanisław Majdański
 35. ks. dr Robert Kublikowski