Bez kategorii

71 lat Wydziału Filozofii KUL

Bo 70 + 1 = 71
Bo 70 + 1 = 71

Choć filozofią zajmowano się w KUL od początku istnienia uczelni 10 listopada 1946 r. rozpoczął formalne funkcjonowanie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

Jego dziekanem został ks. Józef Pastuszka, organizator tej instytucji powstałej z inspiracji ówczesnego bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Koncepcja wydziału nawiązywała niewątpliwie – co uwidoczniło się już w nazwie – do ideałów filozofii chrześcijańskiej stanowiącej racjonalny fundament światopoglądu chrześcijańskiego, umożliwiający sformułowanie całościowej wizji świata, przekraczającej specjalistyczny wymiar poszczególnych nauk.

 

Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Józef Pastuszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *