Spuścizna prof. Tadeusza Stycznia

Posted Leave a commentPosted in Karol Wojtyła, Tadeusz Styczeń

Podczas odbywającej się 14 grudnia 2017 r. konferencji Antropologia normatywna Prof. Tadeusza Stycznia SDS dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL i mgr Grzegorz Misiura przedstawili stan prac nad spuścizną prof. Tadeusza Stycznia. Spuścizna prof. Tadeusza Stycznia Archiwalia dot. Prof. T. Stycznia dostępne Archiwum KUL liczą aż 771 jednostek archiwalnych (teczek archiwalnych) i zajmują ponad 10 […]